• BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR2EU 16.880.000 đ 13.504.000 đ
 • BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR2ND 14.800.000 đ 11.840.000 đ
 • Bếp từ MI 02 20.200.000 đ 18.180.000 đ
  • Bếp từ MI 732 SL

   - MÃ SẢN PHẨM : MI 732 SL

   - THƯƠNG HIỆU : MI 732 SL

   - BẢO HÀNH : 1 năm

   - TÌNH TRẠNG : mới 100%

  Bếp từ MI 732 SL 21.700.000 đ 19.530.000 đ
  • Bếp Điện MR 732

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp Điện MR 732 18.700.000 đ 14.960.000 đ
  • Bếp điện từ MIR 02

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện từ MIR 02 21.700.000 đ 19.530.000 đ
  • BẾP ĐIỆN TỪ TAKA TKIR626N

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  BẾP ĐIỆN TỪ TAKA TKIR626N 16.800.000 đ 13.440.000 đ
  • Bếp điện từ Taka TKIR626

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện từ Taka TKIR626 17.800.000 đ 16.020.000 đ
  • Bếp Từ Taka TKI828

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp Từ Taka TKI828 17.800.000 đ 14.240.000 đ
  • Bếp từ Taka I2EU

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka I2EU 16.880.000 đ 16.880.000 đ
  • Bếp từ Taka I2ND

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka I2ND 14.800.000 đ 11.840.000 đ
  • Bếp từ Taka TKI828N

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka TKI828N 16.800.000 đ 13.440.000 đ
  • Máy hút mùi Taka H70B

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Taka H70B 5.980.000 đ 4.799.000 đ
  • Máy hút mùi Taka H70A

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Taka H70A 7.680.000 đ 6.144.000 đ
  • Máy hút mùi Taka H70C

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Taka H70C 7.680.000 đ 6.144.000 đ
  • Máy hút mùi Taka TK-270B

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Taka TK-270B 2.750.000 đ 2.200.000 đ
  • Máy hút mùi âm bàn LIFT-K6008

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi âm bàn LIFT-K6008 45.500.000 đ 40.950.000 đ
  • Máy hút khử mùi đảo SECRET WHITE-I510W

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút khử mùi đảo SECRET WHITE-I510W 37.500.000 đ 33.750.000 đ
  • Máy hút khử mùi đảo GEMINI BLACK - I235F

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút khử mùi đảo GEMINI BLACK - I235F 39.500.000 đ 35.550.000 đ
  • Máy hút mùi âm tủ VISSO-K7205

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi âm tủ VISSO-K7205 11.000.000 đ 9.900.000 đ
  • Máy hút khử mùi classic H392.7B

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút khử mùi classic H392.7B 4.305.000 đ 3.899.000 đ
  • Máy hút khử mùi classic H342.9 NEW

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút khử mùi classic H342.9 NEW 5.500.000 đ 4.950.000 đ
  • Máy hút khử mùi áp tường MC 9098 NEW

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút khử mùi áp tường MC 9098 NEW 12.500.000 đ 11.250.000 đ
  • Máy hút khử mùi áp tường MC 9039B

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút khử mùi áp tường MC 9039B 16.720.000 đ 15.048.000 đ
  • Bếp gas âm Taka BA206A

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka BA206A 5.800.000 đ 4.640.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-105A1

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-105A1 4.850.000 đ 3.880.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-105B

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-105B 4.850.000 đ 3.880.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-106A

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-106A 4.850.000 đ 3.880.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-208A1

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-208A1 4.550.000 đ 3.640.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-208B1

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-208B1 4.200.000 đ 3.360.000 đ
  • Bếp 2 Gas AS 9502W

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp 2 Gas AS 9502W 5.885.000 đ 5.299.000 đ
  • Bếp 2 Gas AS 9502B

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp 2 Gas AS 9502B 5.885.000 đ 5.299.000 đ
  • Bếp 2 Gas AS 9402B

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp 2 Gas AS 9402B 9.570.000 đ 8.599.000 đ
  • Bếp Gas Âm AS 920R

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp Gas Âm AS 920R 7.150.000 đ 6.400.000 đ
  • Bếp 3 Gas AS 930G

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp 3 Gas AS 930G 8.050.000 đ 7.245.000 đ
  • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102A

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102A 4.800.000 đ 3.840.000 đ
  • Lò Nướng Kết Hợp Lò Vi Sóng MW-944TA

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Lò Nướng Kết Hợp Lò Vi Sóng MW-944TA 21.780.000 đ 19.599.000 đ
  • Lò Nướng MOV-65DA (Kính đen)

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Lò Nướng MOV-65DA (Kính đen) 19.140.000 đ 17.199.000 đ
  • Lò Nướng Đôi MDO-80BL

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Lò Nướng Đôi MDO-80BL 19.750.000 đ 17.799.000 đ
  • Lò nướng Taka TK-OV09D, 9 chức năng

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Lò nướng Taka TK-OV09D, 9 chức năng 13.800.000 đ 12.399.000 đ
  • Lò nướng Taka TK-OV14T(3G), 14 chức năng

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Lò nướng Taka TK-OV14T(3G), 14 chức năng 14.950.000 đ 13.455.000 đ
  • Lò nướng Teka HS 720

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Lò nướng Teka HS 720 17.699.000 đ 15.999.000 đ
  • Lò nướng Teka HS 735

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Lò nướng Teka HS 735 17.699.000 đ 15.999.000 đ
  • Lò nướng Teka HKL 970 SC

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Lò nướng Teka HKL 970 SC 39.699.000 đ 35.699.000 đ
 • MÁY LỌC NƯỚC HB 740 MÀU ĐỎ 16.000.000 đ 14.400.000 đ
  • MÁY LỌC NƯỚC HB-840 (MÀU ĐEN)

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  MÁY LỌC NƯỚC HB-840 (MÀU ĐEN) 16.500.000 đ 14.850.000 đ
  • MÁY LỌC NƯỚC HB 741 MÀU ĐỎ

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  MÁY LỌC NƯỚC HB 741 MÀU ĐỎ 15.500.000 đ 13.950.000 đ