• Máy hút mùi Teka NC 780

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Teka NC 780
  12.859.000 đ 11.599.000 đ
  • Máy hút mùi Teka NC 980

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Teka NC 980
  14.300.000 đ 12.870.000 đ
  • Máy hút mùi Teka DG 780

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Teka DG 780
  12.859.000 đ 11.599.000 đ
  • Máy hút mùi Teka DG 980

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Teka DG 980
  14.300.000 đ 12.870.000 đ
  • Máy hút mùi Teka DVT 785

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Teka DVT 785
  22.649.000 đ 20.399.000 đ
  • Máy hút mùi Teka DVT 985

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Teka DVT 985
  24.849.000 đ 22.399.000 đ
  • Máy hút mùi âm tủ Teka GHF 55

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi âm tủ Teka GHF 55
  4.543.000 đ 4.099.000 đ
  • Máy hút mùi âm tủ Teka TL1 62

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi âm tủ Teka TL1 62
  4.600.000 đ 4.199.000 đ
  • Máy hút mùi Teka CNL2 2002

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Teka CNL2 2002
  6.149.000đ
  • Máy hút mùi Teka DQ2 90

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Teka DQ2 90
  33.099.000 đ 29.799.000 đ
  • Máy hút mùi ống khói Teka NC2 70 GLASS

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi ống khói Teka NC2 70 GLASS
  12.859.000đ
  • Máy hút mùi ống khói TEKA CC - 40 S/STEEL

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi ống khói TEKA CC - 40 S/STEEL
  31.999.000 đ 28.799.000 đ
  • Máy hút mùi ống khói Teka DG3 90 ILAND

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi ống khói Teka DG3 90 ILAND
  25.278.000 đ 22.799.000 đ
  • Máy hút mùi Teka DBB 60

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Teka DBB 60
  5.929.000đ
  • Máy hút mùi Teka DBB 90

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Teka DBB 90
  7.689.000 đ 6.999.000 đ
  • Máy hút mùi Teka DBB 70

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Máy hút mùi Teka DBB 70
  6.589.000 đ 5.999.000 đ
 • « 1 2 »