• Bếp Từ Taka TKI828

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp Từ Taka TKI828
  17.800.000 đ 14.240.000 đ
 • Bếp từ MI 593B
  22.000.000 đ 19.800.000 đ
 • Bếp từ MI 593W
  22.330.000 đ 20.097.000 đ
  • Bếp từ MI 732 SL

   - MÃ SẢN PHẨM : MI 732 SL

   - THƯƠNG HIỆU : MI 732 SL

   - BẢO HÀNH : 1 năm

   - TÌNH TRẠNG : mới 100%

  Bếp từ MI 732 SL
  21.700.000 đ 19.530.000 đ
 • Bếp từ MH-03I
  20.900.000 đ 18.810.000 đ
 • Bếp từ MH-02I
  18.975.000 đ 17.077.000 đ
 • Bếp từ MDH-02I
  11.000.000 đ 9.900.000 đ
 • Bếp từ MH-04I
  21.680.000 đ 19.512.000 đ
 • Bếp từ MI 02
  20.200.000 đ 18.180.000 đ
  •  Bếp từ Taka I2B2

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka I2B2
  7.580.000 đ 6.064.000 đ
  • Bếp từ Taka I2EU

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka I2EU
  16.880.000 đ 16.880.000 đ
  • Bếp từ Taka I2ND

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka I2ND
  14.800.000 đ 11.840.000 đ
  • Bếp từ Taka I2T

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka I2T
  8.800.000 đ 7.040.000 đ
  • Bếp từ Taka TKI828N

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka TKI828N
  16.800.000 đ 13.440.000 đ
  • Bếp từ đơn Taka - I1D

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ đơn Taka - I1D
  1.380.000 đ 1.104.000 đ
  • Bếp từ đơn Taka - I1V

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ đơn Taka - I1V
  1.420.000 đ 1.136.000 đ
 • « 1 2 »