• Bếp từ Teka IR 641

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Teka IR 641
  24.629.000 đ 22.166.000 đ
  • Bếp từ Teka IR 721

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Teka IR 721
  19.459.000 đ 17.513.000 đ
  • Bếp từ Teka IRF 641

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Teka IRF 641
  26.400.000 đ 23.760.000 đ
  • Bếp từ TEKA IRS 631

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ TEKA IRS 631
  23.199.000 đ 20.899.000 đ
  • Bếp từ TEKA IR 831

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ TEKA IR 831
  29.999.000 đ 26.999.000 đ
  • Bếp từ TEKA VR TC 95 4I

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ TEKA VR TC 95 4I
  53.559.000 đ 48.199.000 đ
  • Bếp từ TEKA IR 90 HS

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ TEKA IR 90 HS
  45.199.000 đ 40.699.000 đ
  • Bếp từ TEKA IR 321

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ TEKA IR 321
  16.049.000 đ 14.499.000 đ
  • Bếp từ TEKA IRS 641

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ TEKA IRS 641
  23.969.000 đ 21.599.000 đ