• Bếp Từ Taka TKI828

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp Từ Taka TKI828
  17.800.000 đ 14.240.000 đ
  •  Bếp từ Taka I2B2

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka I2B2
  7.580.000 đ 6.064.000 đ
  • Bếp từ Taka I2EU

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka I2EU
  16.880.000 đ 16.880.000 đ
  • Bếp từ Taka I2ND

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka I2ND
  14.800.000 đ 11.840.000 đ
  • Bếp từ Taka I2T

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka I2T
  8.800.000 đ 7.040.000 đ
  • Bếp từ Taka TKI828N

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ Taka TKI828N
  16.800.000 đ 13.440.000 đ
  • Bếp từ đơn Taka - I1D

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ đơn Taka - I1D
  1.380.000 đ 1.104.000 đ
  • Bếp từ đơn Taka - I1V

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ đơn Taka - I1V
  1.420.000 đ 1.136.000 đ
  • Bếp từ đơn Taka - I1X

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ đơn Taka - I1X
  1.420.000 đ 1.420.000 đ
  • Bếp từ đơn Taka TKE995

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ đơn Taka TKE995
  1.325.000 đ 1.060.000 đ
  • Bếp từ đơn Taka TKE996

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp từ đơn Taka TKE996
  950.000 đ 760.000 đ