• Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102A

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102A
  4.800.000 đ 3.840.000 đ
  • Bếp gas âm Taka BA206A

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka BA206A
  5.800.000 đ 4.640.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-105A

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-105A
  4.850.000 đ 3.880.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-105A1

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-105A1
  4.850.000 đ 3.880.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-105B

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-105B
  4.850.000 đ 3.880.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-105C1

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-105C1
  4.300.000 đ 3.440.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-105C2

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-105C2
  4.800.000 đ 3.840.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-105D1

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-105D1
  3.880.000 đ 3.104.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-105D2

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-105D2
  3.550.000 đ 2.840.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-106A

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-106A
  4.850.000 đ 3.880.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-106C

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-106C
  3.550.000 đ 2.840.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-208A1

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-208A1
  4.550.000 đ 3.640.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-208B1

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-208B1
  4.200.000 đ 3.360.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-208C1

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-208C1
  3.550.000 đ 2.840.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-208D2

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-208D2
  3.550.000 đ 2.840.000 đ
  • Bếp gas âm Taka TK-920A

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp gas âm Taka TK-920A
  2.400.000 đ 1.920.000 đ