• BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR3T
  11.500.000 đ 9.200.000 đ
 • BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR3EU
  19.800.000 đ 15.840.000 đ
 • BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR2EU
  16.880.000 đ 13.504.000 đ
 • BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR3ND
  17.800.000 đ 14.240.000 đ
 • BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR2ND
  14.800.000 đ 11.840.000 đ
 • BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR2T
  8.800.000 đ 7.040.000 đ
 • BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR3TB
  11.500.000 đ 9.200.000 đ
 • BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR3A
  16.800.000 đ 13.440.000 đ
  • BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR2B

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR2B
  7.580.000 đ 5.500.000 đ
 • BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR1A1
  14.680.000 đ 11.744.000 đ
  • Bếp điện từ Taka TKIR626

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện từ Taka TKIR626
  17.800.000 đ 16.020.000 đ
  • Bếp điện từ Taka IR3B

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện từ Taka IR3B
  11.200.000 đ 8.960.000 đ
  • BẾP ĐIỆN TỪ TAKA TKIR626N

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  BẾP ĐIỆN TỪ TAKA TKIR626N
  16.800.000 đ 13.440.000 đ