• Bếp điện Teka TR 641.2

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện Teka TR 641.2
  15.290.000 đ 13.761.000 đ
  • Bếp điện Teka TR 631

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện Teka TR 631
  14.399.000 đ 12.999.000 đ
  • Bếp điện Teka TR 831 HZ

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện Teka TR 831 HZ
  19.690.000 đ 17.721.000 đ
  • Bếp điện TEKA TB 600

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện TEKA TB 600
  11.550.000 đ 10.395.000 đ
  • Bếp điện TEKA VT TC 2P.1

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện TEKA VT TC 2P.1
  11.429.000 đ 10.299.000 đ
  • Bếp điện TEKA VM/30 2P S/STEEL

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện TEKA VM/30 2P S/STEEL
  6.699.000 đ 5.999.000 đ
  • Bếp điện TEKA TR 620

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện TEKA TR 620
  15.290.000đ
  • Bếp điện TEKA TR 640

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện TEKA TR 640
  16.599.000đ
  • Bếp điện TEKA TR 70 HZ

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện TEKA TR 70 HZ
  23.199.000đ
  • Bếp điện TEKA TR 735AB

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện TEKA TR 735AB
  17.300.000đ
  • Bếp điện TEKA VT CM

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện TEKA VT CM
  10.989.000 đ 9.899.000 đ
  • Bếp điện TEKA TRX 645

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện TEKA TRX 645
  12.100.000đ