• Bếp điện đơn Taka - R1A

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện đơn Taka - R1A
  1.280.000 đ 1.024.000 đ
  • Bếp điện đơn Taka - R1B

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện đơn Taka - R1B
  1.250.000 đ 1.000.000 đ
  • Bếp điện đơn Taka - R1M

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện đơn Taka - R1M
  1.180.000 đ 944.000 đ
  • Bếp điện đơn Taka TKE992

   - MÃ SẢN PHẨM :

   - THƯƠNG HIỆU :

   - BẢO HÀNH :

   - TÌNH TRẠNG :

  Bếp điện đơn Taka TKE992
  1.280.000 đ 1.024.000 đ